Valdebatt – Idrott – 22 augusti 2018

Temakväll på Scandic Star Hotel, Lund,  18.30-21.00

Företrädare för samtliga partier, i dag representerade i Kommunfullmäktige i Lunds kommun, finns på plats.

Program
18.30-19.00 Ungdoms- och motionsidrott
19.00-19.30 Elitidrott
19.30-19.50 Paus med kaffe/te och kaka
19.50-20.20 Lokaler och anläggningar
20.20-21.00   Övriga frågor

Frågor till politikerna: Om du vill ställa frågor till politikerna kan du klicka på länken – Ställ en fråga till politikerna – skicka  frågan/frågorna senast den 15 augusti.

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 15 augusti.

Avgift: Kostnadsfritt för PILs medlemmar. Övriga 65 kr.
Anmälda deltagare som inte avbokar anmälan senast den 21 augusti debiteras 65 kr.

Frågor besvaras av Erwin Apitzsch 0708-144865.

VÄLKOMMEN!

Livesänt från omklädningsrummet

En temakväll för Lunds idrottsföreningar anordnad av Lunds kommun, PIL, Skåneidrotten, Kvinnojouren och Tjejjouren i Lund

Onsdag 23 maj kl 18.30-ca 21.00  –  Konferenssalen i Idrottshallen  –  Kostnadsfritt

Vi har alla hört om hur killsnacket kan gå i omklädningsrummen. Kanske har inte riktigt lika många hört om varför så många tjejer låter bli att duscha och byta om i samband med träningen. Vad är det som händer i omklädningsrummen och hur har det kunnat bli så att många upplever omklädningsrummen som en obehaglig plats?

Vi bjuder in till en kväll där vi försöker besvara dessa frågor och lägga grunden till förändring. Med gemensamma krafter kan vi skapa en idrottsvärld där alla känner sig trygga i omklädningsrummen och delta i idrott på lika villkor utan kränkningar.

Program och anmälan

Lunds Idrottsfest 2018 – Program

Torsdagen den 12 april 18.30 på Scandic Star Hotel
Konferencier är komikern Lena Frisk
  • När du kommer till festen serveras en mingeltallrik som intages tillsammans med gamla och nya idrottsvänner.
  • Vi tar sedan plats i Theatern för prisutdelningar som varvas med orkestermusik och sångframträdanden av Tina Ljungqvist och vår idol Kevin Klein.

Biljettbokning. Pris per festbiljett: 150kr som insättes på PIL:s bankgiro 5177-5286. I biljettpriset ingår mingeltallrik, prisutdelning och underhållning i Theatern samt kaffe & kaka. Du anmäler dig till festen på denna länk senast 6 APRIL, men varför vänta.

Projektmedel att söka för idrottsföreningar

Lunds kommun är medlem i ECCAR (Europeiska städer mot rasism och diskriminering). Det finns möjlighet att söka projektmedel för idrottsföreningar för projekt som bidrar till att främja integration och som stävjar rasism och diskriminering. Ansökan ska vara inkommen till ECCAR senast den 24 januari 2018.

För mer information, kontakta Ulrika Dagård, Demokratiutvecklare Lunds kommun, Kommunkontoret Strategisk utvecklingsavdelning. Box 41, 221 00 LUND

Tel: 046-35 82 66 / 0734-150930 Mail: ulrika.dagard@lund.se

ÖVERENSKOMMELSEN LUND

Lunds idéburna föreningar och organisationer inbjuds till Stormöte i Stadshallen i Lund söndagen den 29 oktober 13:00 – 16:00.

Runt om i landet tecknas lokala Överenskommelser mellan kommuner och den idéburna sektorn med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala välfärdsfrågor. Nu har initiativ tagits till att arbeta fram en sådan lokal Överenskommelse för Lund.

 En lokal Överenskommelse handlar om hur kommunen och de lokala idéburna föreningarna och organisationerna ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och våra medborgare – idag och i framtiden. Kring vilka områden kan och bör vi utveckla vår samverkan, och hur ska formerna för detta samarbete se ut?

Program och anmälan hittas på: https://www.lund.se/overenskommelsen

Alla föreningar och organisationer med verksamhet i Lund har möjlighet att anmäla två representanter var. Vi vill ha din anmälan senast den 15 oktober. Elin Gustafsson, kommunalråd (S), Ordförande i styrgruppen för Överenskommelsen Lund:

Vi hoppas att du och din förening vill vara med redan från början på denna resa!

 

En till WordPress-webbplats