Extra årsmöte i PIL torsdagen den 15 september

PIL håller ett extra årsmöte torsdagen den 15 september 2016 klockan 18.30 på Idrottshallen i Lund, för att utse en ny styrelseledamot, tillika kassör, som fyllnadsval efter Lennart Rehnman.

Valberedningens ordförande Lars-Erik Hultgren tar tacksamt emot förslag/intresseanmälningar på ny ledamot från våra medlemsföreningar. Lars-Erik nås lättast på telefon 046-533 74.

Det kommer samma kväll, eventuellt, med preliminär start kl 19.00 följas av information om kommunens idrottsbudget för år 2017 samt om investeringar i anläggningar för idrotten de närmaste åren.

”Idrott hela livet” – Temakväll med PIL

PILs temakväll den 31 maj handlade om hur RFs strategi ”Idrott hela livet” ska få genomslagskraft i idrottsföreningarna.

Temakväll1 Temakväll2
Maria Nilsson från Skåneidrotten och Mikael Johansson från Kultur & Fritid i Lund informerade om sina organisationer och vad de kunde bidra med, framför allt personellt. I dagsläget finns inga ekonomiska resurser för att hjälpa idrottsföreningar att starta verksamhet för personer över 25 år. Vi får hoppas på att RF kan
tillhandahålla ekonomiska medel för idrottsföreningar med ambitionen att förverkliga strategin ”Idrott hela livet”.

‘Idrott hela livet’ – Temakväll 31 maj 2016

Hur ska RFs strategi ”Idrott hela livet” få genomslagskraft i idrottsföreningarna?

ÄldreidrottVuxenidrottBarnidrott

Maria Nilsson från Skåneidrotten och Mikael Johansson från K&F i Lund informerar om vilket personellt och ekonomiskt stöd som idrottsföreningarna kan erhålla.

Temakvällen äger rum tisdagen den 31 maj 2016 kl 19.00-20.30 i Idrottshallen i Lund.

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 26 maj.

Mer om Temakvällen …

En inspirerande temakväll med Björn Eriksson

Rekordmånga idrottsledare, 38, hade kommit till PILs temakväll med Björn Eriksson (BE), ordförande i RF. Och ingen lämnades oberörd efter denna kväll. BE tog oss med från de stora arenorna till de alla minsta lokalerna för idrottsutövande. Att BE har ett kärleksfullt och brinnande intresse till idrotten var det ingen som tvekade om denna kväll.

Björn Eriksson, Ordförande i RF
Björn Eriksson, Ordförande i RF

Mer om Temakvällen …

Temakväll med Björn Eriksson, ordförande i RF

Temakväll med PIL måndagen den 15 februari 2016

Foto: Petter Arvidson / BILDBYRN /
Foto: Petter Arvidson / BILDBYRŁN /

Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet (RF), gästar oss denna temakväll. Björn Eriksson har varit ordförande i Svenska Friidrottsförbundet och i Svenska Skidskytteförbundet. Samt före detta rikspolischef. Med hans gedigna erfarenheter från svensk och internationell idrott är vi övertygande om att detta blir en intressant kväll.  Mer info om denna spännande temakväll kommer efter nyår.

En till WordPress-webbplats