’Idrott hela livet’ – Temakväll 31 maj 2016

Hur ska RFs strategi ”Idrott hela livet” få genomslagskraft i idrottsföreningarna?

ÄldreidrottVuxenidrottBarnidrott

Maria Nilsson från Skåneidrotten och Mikael Johansson från K&F i Lund informerar om vilket personellt och ekonomiskt stöd som idrottsföreningarna kan erhålla.

Temakvällen äger rum tisdagen den 31 maj 2016 kl 19.00-20.30 i Idrottshallen i Lund.

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 26 maj.

Mer om Temakvällen …