”Idrott hela livet” – Temakväll med PIL

PILs temakväll den 31 maj handlade om hur RFs strategi ”Idrott hela livet” ska få genomslagskraft i idrottsföreningarna.

Temakväll1 Temakväll2
Maria Nilsson från Skåneidrotten och Mikael Johansson från Kultur & Fritid i Lund informerade om sina organisationer och vad de kunde bidra med, framför allt personellt. I dagsläget finns inga ekonomiska resurser för att hjälpa idrottsföreningar att starta verksamhet för personer över 25 år. Vi får hoppas på att RF kan
tillhandahålla ekonomiska medel för idrottsföreningar med ambitionen att förverkliga strategin ”Idrott hela livet”.