Extra årsmöte i PIL torsdagen den 15 september

PIL håller ett extra årsmöte torsdagen den 15 september 2016 klockan 18.30 på Idrottshallen i Lund, för att utse en ny styrelseledamot, tillika kassör, som fyllnadsval efter Lennart Rehnman.

Valberedningens ordförande Lars-Erik Hultgren tar tacksamt emot förslag/intresseanmälningar på ny ledamot från våra medlemsföreningar. Lars-Erik nås lättast på telefon 046-533 74.

Det kommer samma kväll, eventuellt, med preliminär start kl 19.00 följas av information om kommunens idrottsbudget för år 2017 samt om investeringar i anläggningar för idrotten de närmaste åren.