Temakväll med Elin Gustafsson, ordförande i Kultur&Fritid

I slutet av april eller början av maj kommer PIL att arrangera en temakväll med Elin Gustafsson där hon får berätta om K&Fs uppgift och framtidsplaner. Därefter kommer hon att utfrågas av en representant för idrottsrörelsen och en representant för kulturaktörerna.

Vi vill också ge enskilda ledare möjlighet att ställa frågor vid detta tillfälle. Därför ber vi alla, som har frågor att ställa, att skicka dessa till erwin.apitzsch@psy.lu.se så att vi kan föra samman frågorna till olika teman.

Skicka frågorna senast den 27 april.

Vi återkommer med information om tid och plats då vi har fått datumförslag från Elin.

Föreningarnas Hus i Lund har öppnat

De två paraplyföreningarna PIL och LIPS (Lunds ideella paraplyorganisation) har avtalat med Lunds kommun att i en ny och gemensam öppen organisation starta upp och driva ett Föreningarnas Hus i Lund. På Bytaregatan i Lund kommer cirka 20 föreningar och civilsamhällsaktörer kunna huseras.

Vi välkomnar etablerade och nya föreningar i Lund att höra av sig till Föreningarnas Hus om de är intresserade av att hyra in sig i lokalerna. För mer information se www.foreningarnashuslund.se.