Kultur- & Fritidsnämnden möter Idrottsrörelsen

Temakväll 31 maj 2017 kl 18.00-20.00

 

Plats: Konferensrummet, 2 vån, Idrottshallen vid Högevallsbadet

Program:

  • 18.00-18.15 – Inledning av Elin Gustafsson, ordförande i K&F-nämnden
  • 18.15-18.50 – Diskussion i tre grupper med deltagande av politikerna från K&F, Peter Bergwall (MP), Elin Gustafsson (S) och Birger Swahn (M), idrottsföreningarna och kulturföreningarna.

Teman: 1 – Lokaler och anläggningar, 2 – Stöd från K&F (ekonomiskt/personellt), 3 – Övriga frågor

  • 18.50-19.05 – Paus med fika
  • 19.05-19.25 – Ny gruppindelning
  • 19.25-19.45 – Ny gruppindelning
  • 19.45-20.00 – Redovisning och sammanfattning

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 29 maj. Ange vilken grupp du vill starta i.

Avgift: Kostnadsfritt. Anmälda deltagare som inte avbokar anmälan debiteras 50 kr.

Frågor besvaras av Erwin Apitzsch 0708-144865

Välkommen!