ÖVERENSKOMMELSEN LUND

Lunds idéburna föreningar och organisationer inbjuds till Stormöte i Stadshallen i Lund söndagen den 29 oktober 13:00 – 16:00.

Runt om i landet tecknas lokala Överenskommelser mellan kommuner och den idéburna sektorn med syfte att utveckla och fördjupa samarbetet kring lokala välfärdsfrågor. Nu har initiativ tagits till att arbeta fram en sådan lokal Överenskommelse för Lund.

 En lokal Överenskommelse handlar om hur kommunen och de lokala idéburna föreningarna och organisationerna ska kunna utveckla ett fördjupat samarbete kring frågor som är viktiga för vår stad och våra medborgare – idag och i framtiden. Kring vilka områden kan och bör vi utveckla vår samverkan, och hur ska formerna för detta samarbete se ut?

Program och anmälan hittas på: https://www.lund.se/overenskommelsen

Alla föreningar och organisationer med verksamhet i Lund har möjlighet att anmäla två representanter var. Vi vill ha din anmälan senast den 15 oktober. Elin Gustafsson, kommunalråd (S), Ordförande i styrgruppen för Överenskommelsen Lund:

Vi hoppas att du och din förening vill vara med redan från början på denna resa!