Projektmedel att söka för idrottsföreningar

Lunds kommun är medlem i ECCAR (Europeiska städer mot rasism och diskriminering). Det finns möjlighet att söka projektmedel för idrottsföreningar för projekt som bidrar till att främja integration och som stävjar rasism och diskriminering. Ansökan ska vara inkommen till ECCAR senast den 24 januari 2018.

För mer information, kontakta Ulrika Dagård, Demokratiutvecklare Lunds kommun, Kommunkontoret Strategisk utvecklingsavdelning. Box 41, 221 00 LUND

Tel: 046-35 82 66 / 0734-150930 Mail: ulrika.dagard@lund.se