Fritidsbanken Lund

Exklusiv information speciellt för PILs medlemmar

Lördagen 21 september kl 12.00-13.00 på Bankgatan 4

I samband med Kulturnatten den 21 september är PILs medlemmar välkomna redan kl 12.00 för en exklusiv information om Fritidsbanken. Därefter är det Öppet Hus mellan 13.00 – 20.00.

Tanken med Fritidsbanken på Bankgatan 4 i Lund är att man enkelt ska kunna prova på olika aktiviteter utan att det kostar något och att outnyttjad utrustning kommer till användning. Genom att ta tillvara på och låna ut utrustning bidrar Fritidsbanken till fler spontanidrottsaktiviteter, ökad folkhälsa, ett allmänt välbefinnande och bidrar till ett hållbart samhälle genom ett smart återbruk. Det är också ett sätt att testa olika idrotter innan man hittar sin favoritsysselsättning.

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek för sport- och fritidsprylar, som lånas ut gratis i upp till 14 dagar. I samband med Kulturnatten den 21 september är det Öppet hus på Fritidsbanken på Bankgatan 4 i Lund mellan 13.00 – 20.00. PILs medlemmar är dock välkomna redan kl 12.00 för en exklusiv information.

Program för PILs medlemmar

  • 12.00 Information om Fritidsbankens verksamhet – Sebastian Sjöholm, verksamhetsledare och Ellen Isaksson, koordinator
  • 12.30 Frågestund med kaffe och mingel
  • 13.00 Öppet Hus

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 19 september.

Avgift: Kostnadsfritt för PILs medlemmar.