Temakväll #SCHYSSTIDROTT – torsdagen 6 februari

Idrott, Funkis och Inkludering

Välkommen till en temakväll med fokus på normer och föreställningar kring kroppar och funktion. Kvällens föreläsare kommer att beröra frågor kring tillgänglighet, bemötande samt vad dessa normer innebär för individuella idrottsutövare, idrottsföreningar och beslutsfattare? Temakväll #SCHYSSTIDROTT  är ett samarbete mellan RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund, PIL i Lund och Lunds kommun.

Föreläsare:

  • Henrik Andersson – Vice ordförande DHR Helsingborg, tidigare drivit handikappföreningen Glimten, som nu ligger under DHR-Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
  • Anki Celander – ordförande i HIL-Helsinborgskooperativet Independent Living, samt Ombudsman för FUB-För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
  • Josefine Thorén – projektledare för projektet Fungera Mera

Kontaktperson: Marina Karlsson, Marina.karlsson@rfsisu.se alt tel. 010-4765730

Datum: 6 februari 2020
Tid: 18.00 – 20.30
Fika: Det bjuds på fika
Plats: Sparbanken Skåne Arena, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: öppet för alla
Kostnad: temakvällen är kostnadsfri
Anmälan senast 3 februari (klicka här för anmälan)