Erbjudande om mental träning

I dessa coronatider med uppskjutna och inställda idrottstävlingar kan det frigöra tid för att förbättra den idrottspsykologiska förmågan – bättre självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad motivation, fokus på rätt saker och minskad nervositet.

PIL i samverkan med PsykologiKonsult EA erbjuder, genom leg psykolog Erwin Apitzsch och psykologkandidat Hanna Carlgren, individuella konsultationer till kraftigt reducerad kostnad för PILs medlemsföreningar.

Vi gör ett skräddarsytt Mentalt träningsprogram baserat på en kartläggning (intervju och frågeformulär) av idrottarens unika behov i form av en idrottspsykologisk profil under 5 individuella konsultationstillfällen à 45 min på Ideon i Lund. Mellan träffarna får idrottaren träna mentalt cirka 20-30 minuter per dag. Träffarna (förutom den första) kan ske digitalt om så önskas.

Vid bindande anmälan (ange kod PIL/EA) till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 30 april gäller följande pris: Individuell konsultation vid fem tillfällen 1 250 kr + moms.