Temakväll #Schysstidrott – Torsdag 15 april

Sexuella övergrepp inom idrotten

Idrotten är en fantastisk plats där vi umgås, tränar och utmanar oss själva att lyckas med nya saker! Tyvärr är det också en plats där idrottare kan hamna i beroendeställningar, utnyttjas, kränkas och utsättas för sexuella övergrepp. Det är dags att idrottsrörelsen erkänner att sexuella övergrepp förekommer inom idrotten.

  • Torsdagen den 15 april, kl. 18.00-20.00
  • Digitalt via Teams
  • Kostnadsfritt
  • Öppet för alla, ledare, aktiva, föräldrar och andra idrottsintresserade
  • Medverkande: Moa Hjelmer är en friidrottare som varit aktiv i svenska landslaget i 15 år. Susanne Johansson är doktor i idrottsvetenskap och lektor på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm.

Anmälan senast 12 april Klicka här för anmälan

Kontaktperson: Marie Hilmersson, marie.hilmersson@rfsisu.se

Temakväll #SCHYSSTIDROTT är ett samarbete mellan RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund, PIL i Lund och Lunds kommun.