Marianne Lager ny ordförande i PIL

Marianne Lager valdes till ny ordförande i PIL på årsmötet i mars. Marianne, som är verksamhetschef på Simklubben Poseidon i Lund, har suttit i styrelsen för PIL sedan 2015. Marianne tar över ordförandeskapet från Bertil Månsson, som varit ordförande i PIL sedan 2011. Bertil valdes som ständig hedersordförande på mötet och kommer att vara ett stöd för PIL med sin mångåriga erfarenhet från ett livslångt engagemang inom idrotten i Skåne.

Marianne Lager och Bertil Månsson

I anslutning till årsmötet gav kultur- och fritidsdirektören Mårten Hafström sin syn på utvecklingen av idrotten i Lunds kommun. En uppskattad presentation som rönte ett stort intresse från publiken.

Mårten Hafström

Med anledning av kriget i Ukraina och ökat mottagande till Lund

Information från Lunds kommun

Samverkan mellan Lunds kommun och civilsamhälle

En nära dialog pågår mellan Lunds kommun och civilsamhället. En samverkansgrupp finns med representanter från LIPS, PIL, studieförbunden, scoutrörelsen och Svenska kyrkan/Lunds kristna råd. Bland annat samordnas planeringen av verksamheten i mötesplatsen via den. Vill er förening på något sätt engagera sig (utöver det som nämns nedan) så kontakta er representant i samverkansgruppen (Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se)).

Mer information hittas under Aktuellt.