Marianne Lager ny ordförande i PIL

Marianne Lager valdes till ny ordförande i PIL på årsmötet i mars. Marianne, som är verksamhetschef på Simklubben Poseidon i Lund, har suttit i styrelsen för PIL sedan 2015. Marianne tar över ordförandeskapet från Bertil Månsson, som varit ordförande i PIL sedan 2011. Bertil valdes som ständig hedersordförande på mötet och kommer att vara ett stöd för PIL med sin mångåriga erfarenhet från ett livslångt engagemang inom idrotten i Skåne.

Marianne Lager och Bertil Månsson

I anslutning till årsmötet gav kultur- och fritidsdirektören Mårten Hafström sin syn på utvecklingen av idrotten i Lunds kommun. En uppskattad presentation som rönte ett stort intresse från publiken.

Mårten Hafström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *