Temakväll 31 maj 2017

Kultur- & fritidsnämnden mötte Idrottsrörelsen i Lunds kommun

PIL arrangerade en temakväll för idrottsföreningarna i Lunds kommun den 31 maj. Politiker från kultur- & fritidsnämnden hade bjudits in.  Diskussioner fördes i olika grupper med deltagande av politikerna från K&F, Peter Bergwall (MP), Elin Gustafsson (S), ordförande i K&F-nämnden, och Birger Swahn (M), och idrottsföreningarna. Kvällens viktigaste frågor gällde lokaler och anläggningar samt hur ett ekonomiskt och personellt stöd från K&F kan ske.

En till WordPress-webbplats