Temakväll 22 augusti 2018 – Valdebatt

Politiska partierna i Lund mötte idrottsföreningarna

Representanter från tio politiska partier i Lunds kommun mötte ett 50-tal personer från idrottsföreningarna vid PILs temakväll ”Valdebatt” den 22 augusti 2018. Möjligheten att idrotta hela livet, satsning på elitidrott och bristen och underhållet av lokaler och anläggningar var exempel på frågor som ställdes till den politiska panelen.

Valdebatt3rev

Valdebatt4rev2

En till WordPress-webbplats