Verksamhet

PIL är en ideell organisation som bildades i december 1987 och har idag 54 betalande medlemsföreningar. PIL bevakar idrottsfrågor i Lunds kommun genom kontinuerliga möten med politiker och tjänstemän och är därför ett viktigt kontaktorgan mellan idrottsföreningarna och kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

PIL medverkar till och propagerar för ökat ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen och för uppförande av anläggningar för idrottsverksamhet i Lunds kommun. PIL främjar också samarbetet mellan idrottsföreningar och andra ideellt arbetande organisationer i Lunds kommun.

Exempel på frågor som PIL driver:

  • PIL bevakar, kommenterar och agerar i alla frågor som berör idrotten som tas upp i nämnden för kultur- och fritids-förvaltningen i Lunds kommun.
  • PIL driver med kraft frågan om att kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun får en egen politisk nämnd för idrotten och en för kulturen.
  • Verksamhetsbidragen till idrotten bör återställas till nivån motsvarande år 2000.
  • Idrotten måste finnas med och vara en remissinstans när nya bostadsområden planeras i Lunds kommun.
  • Valdebatt om idrottsfrågor bör hållas varje valår.
  • I samverkan med Lunds kommun arbetar PIL för en årligt återkommande idrottsgala för att lyfta fram goda prestationer.
  • PIL driver frågan att det skall inrättas en Idrottens utvecklingsfond i Lunds kommun.

PIL är medlem i Skånes Föreningar och Sveriges Föreningar.

Verksamhetsberättelse 2020

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats