Temakväll 7 februari 2019 – Lika villkor inom idrott?

Temakväll #SCHYSSTIDROTT

Den 7 februari arrangerade Skåneidrotten i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund #Schysstidrotts andra temakväll som behandlade det superaktuella ämnet ”Lika villkor inom idrotten. Temat har fått stor plats i media det senaste, bland annat genom Nilla fischers brandtal på fotbollsgalan och om könsidentitet skall vara avgörande för att få delta i idrotten har lyfts i lokalmedia i Skåne.
Temakväll7febrev

Ett femtiotal personer hade samlats för att lyssna till Håkan Wifvesson, ordförande FC Rosengård, Anna Maria Hellborg, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö universitet samt Johanna Ingmarsson, jurist vid Malmö mot diskriminering.

Enligt Håkan Wifvesson så avgörs nu  svensk damfotbolls framtid. Hittills har det varit möjligt att konkurrera i Europatoppen med en begränsad budget. Så är det inte längre. Nu satsar de stora klubbarna i Europa på en nivå vi aldrig sett förut. Det krävs ett kraftfullt agerande inom svensk damfotboll för att möta förändringarna. Enligt Wifvesson behövs följande förändringar:

1)  Regeringen bör ställa krav på de statliga företagen att de ska sponsra jämställt och ändra de skatteregler som försvårar för privata företag att sponsra jämställt.

2)  Privata företag bör sponsra mer jämställt. Näringslivet står för cirka 85 procent av damfotbollens intäkter, men summorna är mindre än till herrfotbollen.

3)  Svenska Fotbollförbundet måste höja landslagsersättningarna till damerna och sätta hårdare press på FIFA gällande kvalificerings-ersättningar för dam-VM samt utbildningsersättningar vid internationella övergångar. I herrfotboll tjänar man på att kvalificera sig till mästerskap och producera talanger till utlandet, men inte i damfotboll.

Anna Maria Hellborg har i sitt vetenskapliga forskningsarbete visat på de stora skillnader, som i dag finns mellan kvinnlig och manlig idrott vad gäller elitidrottares ekonomiska villkor ur ett rättvise- och jämställdhetsperspektiv.

Den kvinnliga idrotten är nästan i alla avseende åsidosatt och för att få en förändring så krävs modiga ledare som står upp för den kvinnliga idrotten för att få till en verklig förändring. Det räcker inte med ”ord”, det krävs verklig handling.

Johanna Ingmarssoan informerade om Malmö mot Diskriminering (MmD) som är en antidiskrimineringsbyrå med upptagningsområde södra, mellersta och nordöstra Skåne. Upptagningsområdet omfattar 18 kommuner från Kävlinge i väst till Kristianstad i öst och Trelleborg i syd.

De arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara en tydlig resurs för andra föreningar, organisationer och myndigheter i frågor om mänskliga rättigheter och antidiskriminering. Di arbetar också för att skapa opinion kring frågor som rör diskriminering och mänskliga rättigheter.
Naturligtvis inkluderar detta även hela idrottsrörelsen.

De arbetar för att motverka och förebygga diskriminering genom:

  • kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda som upplever sig vara utsatt för diskriminering
  • utbildning
  • information

Stora krav ställs på idrottens ledare/tränare att vara uppmärksam på alla tendenser till diskriminering och man får absolut inte ”ducka” för dessa problem, vilket tyvärr händer, utan omedelbart agera.

En till WordPress-webbplats