Temakväll 4 april 2019 – Idrottens (dolda) utmaningar

Torsdagen den 4 april hade vi sista temakvällen från samarbetet mellan PIL, Kvinnojouren och Skåneidrotten. Ämnet denna kväll var om övergrepp på barn och unga inom idrotten på #schysstidrott – Idrottens (dolda) utmaningar i Lund.

Kvinnojouren startade med att berätta om sin verksamhet som riktar sig till både män och kvinnor. Inom projektet #schysstidrott erbjuder kvinnojouren också en särskild stödtelefon för dig som är utsatt för mobbing, trakasserier eller oschysst beteende inom idrotten. Behöver du prata om sådant som inte känns bra inom idrotten är du välkommen att kontakta kvinnojouren på tisdagar kl. 15-16 på telefon 046-12 19 60.

Sen var det dags för Lasse Westholm, Ida och Sebastian Marko Varga med sin föreläsning. Två olika historier, den ena om grooming och grova övergrepp och en om sexuellt ofredande och trots en fällande dom tar inte föreningar, förbund osv detta på allvar.

Från vänster, Lasse Westholm, Ida Marko Varga och Zebastian Marko Varga.
Från vänster, Lasse Westholm, Ida Marko Varga och Zebastian Marko Varga.

Ca 75 åhörare fick efter denna kväll större insikt i ämnet, tips och råd om hur man kan förebygga men även hantera situationer som uppstår.

Viktigaste rådet: lyssna alltid på barnen och låt dem tala ut!

Tack för en bra kväll och om er förening vill arbeta mer med frågan kommer det att hållas en workshop 25/4 i Lund.  Kontakta marie.hilmersson@skaneidrotten.se för mer info.

Ni kan även kontakta er idrottskonsulent på Skåneidrotten om ni vill ha stöd i ämnet :

http://www.skaneidrotten.se/kontaktaskaneidrotten/Personal

En till WordPress-webbplats