Temakväll 12 november 2020 – Transinkludering

Idrotten är en arena där alla ska få plats och kunna delta på lika villkor. Under denna digitala temakväll fick vi ta del av personliga erfarenheter av att vara transperson inom idrotten. Vi diskuterade hur man kan arbeta transinkluderande i rikstäckande idrottsförbund, såväl som i lokala idrottsföreningar.

 
Medverkande

  • RFSL, Idrott för alla kroppar

RFSL berättade om projektet Idrott för alla kroppar. Projekt är ett samarbete mellan RFSL och ett antal svenska idrottsförbund med syfte att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta del av idrotten.

  • Andi Malm, före detta amatörboxare & idrottsaktivist

Andi Malm berättade om sina personliga erfarenheter av att vara transperson inom idrotten. Andi delade med sig av sina lärdomar och berättade om vilka hinder vi måste överkomma för att skapa en idrottsrörelse som är inkluderande för alla.

  •  Crime city rollers Malmö

Crime city rollers, Malmös rollerderby lag bildades 2010 och har under åren varit framgångsrika i att skapa en transinkluderande idrottsförening. Under kvällen delade de med sig av sina erfarenheter och lärdomar.

Temakvällen arrangerades av RF-SISU, PIL i Lund, Kvinnojouren Lund och Lunds kommun.

En till WordPress-webbplats