Aktivitetsstöd 2021

Till
Kultur & Fritidsnämnden – Lunds kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskott – Lunds kommun

Ekonomiskt stöd till idrotten i Lunds kommun för verksamhetsåret 2021

Pandemin fortsätter sätta ”käppar i hjulet” för idrotten. Särskilt för inomhusidrotten, där lokaler är nedstängda för idrottande ungdomar födda 2001 och tidigare.

Vi ser hur man ibland tar idrottsrörelsen för givet. Våra ideella krafter som dag ut och dag in löser utmaningar och kämpar för att behålla barn och unga, vi ser nu att antalet aktiviteter börja droppa dramatiskt.

Idrottens betydelse såväl socialt och fysiskt för dessa ungdomar, liksom de samhällsvinster som idrotten tillför, därom är vi säkert alla överens.

Förutom problemet med att komma igång med verksamhet under hösten 2021 så vi får tillbaka åtminstone merparten av dessa barn/ungdomarna så har det också blivit stora ekonomiska konsekvenser för föreningslivet.

PIL gör med anledning av detta härmed en framställan om att Kultur & Fritidsnämnden beslutar om att:

  • aktivitetsbidraget som betalas ut under våren 2022, för 2021 års verksamhet,  kommer att grundas på de ”högsta av antalet deltagare/ aktiviteter” under år 2019 – 2021.
  • ett extra bidrag på sammanlagt 3 Mkr ska betalas ut under hösten 2021 på samma fördelningsgrunder. Lunds kommun har fått förstärkning av generella statliga pandemibidrag och en del av bidraget måste kunna komma idrottens ungdomsverksamhet tillhanda

Lund  2021-05-06

Bertil Månsson
Ordförande PIL

En till WordPress-webbplats