Temakväll #Schysstidrott 30 september 2021 – Vad händer när omklädningsrummet blir digitalt?

Vad händer när omklädningsrummet blir digitalt?

I samarbete med RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund och Lunds kommun arrangerade PIL denna mycket uppskattade temakväll. Ett 45-tal deltagare från 30 idrottsföreningar var på plats. Under Corona pandemin har sättet att umgås förändrats, allt mer sker på nätet och på digitala plattformar. Hat, våld och mobbing flyttar från det fysiska rummet till det digitala. Men hur ser en ungdoms vardag ut på nätet? Vad är föreningens ansvar och hur kan vi jobba för att förebygga övergrepp?

Marianne Lager, verksamhetschef på simklubben Poseidon i Lund, höll en presentation från verkligheten, mycket påtagligt, och redogjorde sedan på sättet som föreningen, Poseidon, tagit sig an de sexuella trakasserierna med ”hands on”! En presentation som ledde till många engagerade frågor från deltagarna.

Temakväll #SCHYSSTIDROTT är ett samarbete mellan RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund, PIL i Lund och Lunds kommun.

En till WordPress-webbplats