Årsmöte

Årsmötet i PIL 2021

Torsdagen den 25 mars höll PIL sitt årsmöte, det 33:de i ordningen.
Traditionellt så brukar årsmötet föregås av en ärtsoppsbuffé med pannkakor och tillbehör samt en gästföreläsare. Av kända skäl så har årsmötena de senaste två åren fått hållas i form av digitala möten.

På årsmötet så deltog 21 personer, representerande 20 föreningar. Under året 2020 har PIL haft 47 medlemsföreningar.

Till Ordförande för en tid av ett år valdes Bertil Månsson. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Christer Ljungquist, Erwin Apitzsch och Magnus Feldt.  Till suppleant för en tid av två år valdes Anders Janson. Samtliga val var enhälliga.

I styrelsen, valda sedan tidigare för ytterligare ett år ingår Marianne Lager, Björn-Anders Larsson och Johan Östlund samt Anders Nåfält, suppleant.

Valberedningens ordförande Lars-Erik Hultgren framförde också sitt stora tack till styrelsen i PIL för ett väl utfört arbete för att tillvarata och bevaka Idrottens frågor i Lunds kommun.

Till Valberedning för kommande år valdes Lars-Erik Hultgren till ordförande och till ledamöter valdes Adam Ledwon och Patrik Svensson. Till Revisorer för kommande år valdes Mats A Andersson och Hasse Rasmusson samt som suppleant Bo-Inge Eriksson.

Under punkten övrigt, så väcktes frågan om de ”visioner” om ”Arenastaden” och ”Ett Nationellt Centrum för Idrott” som är tänkta att inrymmas i det så kallade Gröna Stråket på Källby/Klostergården som också inrymmer Klostergårdens IP med en stadion och tillhörande planer för fotboll. Här kom också frågan upp om Centrala IP/Bollhusets framtid samt de idrottshallar som efterfrågas av Hedda Andersson gymnasiet.

Sammanfattningsvis så efterlystes en betydligt bättre politisk samordning och information och att idrottens företrädare inkluderas med dialog och påverkansmöjligheter i detta omfattande framtidsprojekt som också bör innehålla planerna för Bollhuset/Centrala IP samt Högevall/Idrottshallen.

Adam Ledwon, representerande Lunds Tyngdlyftningsklubb, tog upp en fråga rörande tillgängligheten till deras träningslokal på Bollhuset, som p g a Covid-19 tills vidare, efter politiskt beslut, är stängd för all verksamhet, annat än för ungdomar födda 2002 och senare. Samtidigt tillåts, exempelvis, Actic Gym, som hyr sina lokaler på Högevall av Lunds kommun att hålla öppet för sina träningar utan motsvarande åldersrestriktioner. Inte helt logiskt precis.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats