Årsmöte

Årsmötet i PIL 2023 hålls onsdagen den 22 mars

Välkommen till årsmöte onsdag den 22 mars klockan 18.00 på Scandic Star Hotel Lund.

Program

Kl. 18.00 – 19.00 : Gemensam samvaro med vår traditionella ärtsoppsbuffé, pannkakor med tillbehör. Kaffe med kaka.

Kl. 19.00 – 19.30 : Presidiet för Kultur- och Fritidsnämnden presenterar sig och sin vision för idrotten.

Sebastian Jaktling, Samuel Jonsson och Fabian Zäll

Kl. 19.40: Sedvanliga årsmötesförhandlingar med behandling av verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse samt val av ordförande, styrelse, revisorer och valberedning.

Anmälan om deltagande i årsmötet lämnas senast söndagen den 19 mars till Christer Ljungquist – christer.ljungquist@telia,com eller på mobil 070-226 75 99.

Mycket välkomna önskar Styrelsen i PIL.

 

Föreningen för Idrott hela Livet

Föreningen för Idrott hela Livet startades den 18 januari 2022 och har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att erbjuda tävlingsfria aktiviteter för alla åldersgrupper i syfte att ha kul. I starten kommer vi att erbjuda aktiviteter för ungdomar i åldern 13-19 år och äldre +65. På sikt kommer aktiviteter att erbjudas i enlighet med medlemmarnas önskemål och för alla åldersgrupper.

Föreningen har beviljats medlemskap i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och väntar nu på att få ett organisationsnummer för att kunna få ett bankkonto.

Nu söker vi personer som vill ingå i styrelsen fr o m årsmötet den 30 mars. Om du är intresserad av att ingå i styrelse (vi eftersträvar en jämn könsfördelning) kontakta erwin.apitzsch@psy.lu.se eller mobil 0708-144865.

Erwin Apitzsch
Ordförande

 

Årsmötet i PIL 2021

Torsdagen den 25 mars höll PIL sitt årsmöte, det 33:de i ordningen.
Traditionellt så brukar årsmötet föregås av en ärtsoppsbuffé med pannkakor och tillbehör samt en gästföreläsare. Av kända skäl så har årsmötena de senaste två åren fått hållas i form av digitala möten.

På årsmötet så deltog 21 personer, representerande 20 föreningar. Under året 2020 har PIL haft 47 medlemsföreningar.

Till Ordförande för en tid av ett år valdes Bertil Månsson. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Christer Ljungquist, Erwin Apitzsch och Magnus Feldt.  Till suppleant för en tid av två år valdes Anders Janson. Samtliga val var enhälliga.

I styrelsen, valda sedan tidigare för ytterligare ett år ingår Marianne Lager, Björn-Anders Larsson och Johan Östlund samt Anders Nåfält, suppleant.

Valberedningens ordförande Lars-Erik Hultgren framförde också sitt stora tack till styrelsen i PIL för ett väl utfört arbete för att tillvarata och bevaka Idrottens frågor i Lunds kommun.

Till Valberedning för kommande år valdes Lars-Erik Hultgren till ordförande och till ledamöter valdes Adam Ledwon och Patrik Svensson. Till Revisorer för kommande år valdes Mats A Andersson och Hasse Rasmusson samt som suppleant Bo-Inge Eriksson.

Under punkten övrigt, så väcktes frågan om de ”visioner” om ”Arenastaden” och ”Ett Nationellt Centrum för Idrott” som är tänkta att inrymmas i det så kallade Gröna Stråket på Källby/Klostergården som också inrymmer Klostergårdens IP med en stadion och tillhörande planer för fotboll. Här kom också frågan upp om Centrala IP/Bollhusets framtid samt de idrottshallar som efterfrågas av Hedda Andersson gymnasiet.

Sammanfattningsvis så efterlystes en betydligt bättre politisk samordning och information och att idrottens företrädare inkluderas med dialog och påverkansmöjligheter i detta omfattande framtidsprojekt som också bör innehålla planerna för Bollhuset/Centrala IP samt Högevall/Idrottshallen.

Adam Ledwon, representerande Lunds Tyngdlyftningsklubb, tog upp en fråga rörande tillgängligheten till deras träningslokal på Bollhuset, som p g a Covid-19 tills vidare, efter politiskt beslut, är stängd för all verksamhet, annat än för ungdomar födda 2002 och senare. Samtidigt tillåts, exempelvis, Actic Gym, som hyr sina lokaler på Högevall av Lunds kommun att hålla öppet för sina träningar utan motsvarande åldersrestriktioner. Inte helt logiskt precis.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats