Skrivelser

SM-veckan Sommar 2025 alt 2026

30 september 2021

PIL har gjort en framställan om att Lunds kommun ansöker om att få arrangera SM-veckan Sommar år 2025 alternativt 2026. Skrivelsen hittas här:

SM veckan sommar 2025 alt 2026 framställan 210930

Besparingskrav på idrotten i Lunds kommun

19 oktober 2016

Kommunstyrelsen har gett Kultur & Fritid i uppdrag att spara cirka 3 miljoner kr varav idrotten ska stå för 2 miljoner. Ingen dialog har förts med idrotten och flera av besparingsåtgärderna som är föreslagna inför nämndens möte 20 oktober ser vi i PIL som märkliga. Därför har PIL lämnat in en skrivelse som ni alla här får ta del av.

Du hittar skrivelsen här …

 

Hall för gymnastik och kampsporter i Bollhuset

2 september 2015

Gymnastik- och kampsportföreningarna är exempel på föreningar som är så trångbodda att de har svårt att ta emot fler ungdomar. PIL har engagerat sig i denna fråga och skickat en skrivelse till Kultur- och fritidsförvaltningen i Lunds kommun.

Läs skrivelsen här

 

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats