Temakväll 15 feb 2016 – Björn Eriksson på besök

En inspirerande temakväll med Björn Eriksson

Rekordmånga idrottsledare, 38, hade kommit till PILs temakväll med Björn Eriksson (BE), ordförande i RF. Och ingen lämnades oberörd efter denna kväll. BE tog oss med från de stora arenorna till de alla minsta lokalerna för idrottsutövande. Att BE har ett kärleksfullt och brinnande intresse till idrotten var det ingen som tvekade om denna kväll.

Björn Eriksson, Ordförande i RF
Björn Eriksson, Ordförande i RF

Enligt BE, får idrottsrörelsen totalt sett ett omfattande samhällsstöd, men sett i ett helhetsperspektiv är det egentligen inte så stort för en verksamhet som omfattar drygt en tredjedel av befolkningen och engagerar oerhört många fler. Skälet till att vi får det är att vi ger så mycket tillbaka, pengar satsade på föreningsidrott är i längden en god investering tack vare alla de ideella insatserna. Skälet till att föreningsidrotten finns och har vuxit sig så stor är att människor går samman för att gemensamt göra något de älskar. Idrottsrörelsen är beredd att ta på sig ett samhällsansvar ­ – om verksamheten stämmer överens med det vi själva vill göra.

BE tog upp flera utmaningar som idrottsrörelsen idag möter. Många väljer idag att inte gå med i någon idrottsförening. Hur fångar vi upp dessa utövare? Ett annat stort problem är att många killar och tjejer hoppar av idrotten för tidigt för att de upplever att idrotten inte är rolig. Det gäller att erbjuda verksamhet för alla dem som inte är intresserade av en idrottslig karriär utan ”bara” vill ha roligt och må bra. BE menade att detta är en avgörande fråga för föreningslivets framtid. RFs mål är att skapa förutsättningar för ett livslångt idrottande för alla. Den gemensamma värdegrunden är demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med och rent spel.

Björn Eriksson lockade många idrottsledare i Lunds kommun
Björn Eriksson lockade många idrottsledare i Lunds kommun
Björn Eriksson tillsammans med kvällens moderator, Erwin Apitzsch från PIL
Björn Eriksson tillsammans med kvällens moderator, Erwin Apitzsch från PIL

En till WordPress-webbplats