Temakväll 26 januari 2015 – Kultur- och fritidsnämnden inbjudna

PILTema5hemsidaPIL arrangerade en temakväll för idrottsföreningarna i Lunds kommun den 26 januari på Scandic Star Hotel i Lund. Det nya presidiet i kultur & fritidsnämnden hade bjudits in för att de skulle få ge sin vision av hur idrotten skall utvecklas under den kommande mandatperioden fram till och med 2018. Ett 40 tal representanter för idrotten deltog.

Enligt våra politiska representanter framhölls särskilt att

  • Bidragen var en viktig del och att de måste anpassas till hur dagens idrott organiseras
  • Lund måste ta initiativ för att synliggöra idrotten
  • Anläggningar och dess underhåll en viktig fråga

Efter fikapausen så diskuterade vi i en grupp, idrotten och politiken, och en annan grupp, hur PIL skall agera utifrån föreningarnas prioriteringar. Avslutningsvis var alla eniga om att detta var ett bra och positivt sätt för idrottens representanter att mötas framöver och att olika föredragshållare skall bjudas in där idrottens villkor och framtidsfrågor kan diskuteras och lyftas fram.

Joakim Friberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Joakim Friberg (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Brådvik (Fp), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Gunnar Brådvik (Fp), ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Erwin Apitzsch, PIL, kvällens moderator
Erwin Apitzsch, PIL, kvällens moderator

PILTema1hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats