Temakväll 31 maj 2016 – ”Idrott hela livet”

PILs temakväll den 31 maj handlade om hur RFs strategi ”Idrott hela livet” ska få genomslagskraft i idrottsföreningarna.

Temakväll1 Temakväll2

Maria Nilsson från Skåneidrotten och Mikael Johansson från Kultur & Fritid i Lund informerade om sina organisationer och vad de kunde bidra med, framför allt personellt. I dagsläget finns inga ekonomiska resurser för att hjälpa idrottsföreningar att starta verksamhet för personer över 25 år. Vi får hoppas på att RF kan tillhandahålla ekonomiska medel för idrottsföreningar med ambitionen att förverkliga strategin ”Idrott hela livet”.

 

En till WordPress-webbplats