Aktuellt

 

Information om fritidspengen för flyktingar

Fritidspengen kan sökas för att täcka kostnader för medlems- och terminsavgifter samt nödvändig utrustning för en fritidsaktivitet inom föreningslivet. Fritidspengen behöver sökas i år men kan täcka kostnader även för våren 2023. Man kan maximalt beviljas 2 000 kr per barn.

 

Information på svenska och ukrainska om fritidspengen

Fritidspengen kan sökas för att täcka kostnader för medlems- och terminsavgifter samt nödvändig utrustning för en fritidsaktivitet inom föreningslivet. Fritidspengen behöver sökas i år men kan täcka kostnader även för våren 2023. Man kan maximalt beviljas 2 000 kr per barn.

Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att dela ut en så kallad fritidspeng till barn i hushåll som omfattas av lag om mottagande av asylsökande (LMA). I praktiken betyder det de barn som omfattas av massflyktsdirektivet (maa kriget i Ukraina) och ytterliga ett tiotal andra barn i Lund. 

Ni får den här information för kännedom. Möter ni barn som vill träna hos er men inte har möjlighet att betala så kan ni informera om detta. Givetvis är vi tacksamma om ni har möjlighet att hjälpa dem att fylla i rätt information, men annars kan ni hänvisa dem till Mötesplats Ukraina eller Medborgarcenter på Kristallen.

Syftet är att fler barn ska få möjlighet att delta i en fritidsaktivitet utan att kostnader ska vara ett hinder varken för dem eller er i föreningslivet. Vi hoppas ni också tycker att detta är ett bra initiativ och kan sprida till alla relevanta under kvarstående tid av 2022!

Ansökningsblanketten och det formulär som kan användas för att uppge vilka kostnader föreningen har: Det är dessa familjen ska fylla i och lämna in på Kristallen, Brotorget 1, 222 37 Lund.

Behöver de hjälp kan de vända sig till Mötesplats Ukraina, Västra Mårtensgatan 10C, 223 51Lund

Med vänliga hälsningar,

Ellen Isaksson
Samordnare social hållbarhet

Bilagor:

– Ansökningsblankett

Ansökan om Fritidspeng till barn

– Information på svenska

Information om Fritidspeng till barn [SV]

– Information på ukrainska

Information om Fritidspeng [UKR]

 

Stöd att söka för fysisk aktivitet för nyanlända och asylsökande barn och unga

PIL har erhållit 50 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga för verksamhet under hösten 2022.

Vad stödet kan gå till är brett men fokus ska vara på fysisk aktivitet och vara kostnadsfritt för deltagarna.

Har ni en tanke, idé eller frågor kontakta Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se), som också tar emot ansökningar.

 

Vägledning för ansökan om stöd för nyanlända

För gruppen ukrainare så har vi ett hum om vad de önskar att göra och har satt igång lite arbete,
exempelvis har vi tre föreningar som sagt att de kan ta emot kostnadsfritt och den informationen är
skickad till community managers som ska kommunicera det vidare till barnen. Här har det inte varit
någon koppling till de 50 tkr, utan på eget initiativ från föreningarna. Dessa kanaler går absolut att
nyttja även för fler föreningar som kan inkludera ukrainska barn.

Det finns inte tillgång till tolkar. Community managers pratar engelska och ukrainska och kan vara
behjälpliga med språket till en början, ex vid första tillfället eller så, men att man tydligt för informera
familjen om att träningarna sker på exempelvis svenska. Skulle det vara så att en särskild aktivitet
planeras enbart för ukrainare så kan man kanske tänka att en community manager deltar vid det
tillfället men detta behöver synkas med dem.

Sen finns det ju nyanlända och asylsökande barn från fler länder än Ukraina där bland annat IK Eos
och BIS har breda kontaktytor och kan vara behjälpliga. Lite likt som med community managers och
ukrainarna. Som jag föreslog hade man exempelvis kunnat samarbeta med Eos träningsgrupper.

Svårt att säga vad som är viktigast och jag tror det är varierar inom målgruppen. Några behöver bara
få springa av sig och ha en rolig aktivitet, andra kan enkelt komma in i ordinarie verksamheter. Men
exempelvis har jag pratat med Marianne Lager om simning utifrån att där känns det som att språket är en
säkerhetsfråga och att man där kanske bör tänka särskild grupp utifrån språk, medan andra idrotter är
enklare att bara haka på i en redan befintlig grupp!

Det är ju viss tidspress, Region Skåne-pengarna måste användas i år och i redovisningen ska det
framgå hur medlen bidragit till aktivitet under 2022. Jag tänker därför att det inte går att söka för att
genomföra aktiviteter våren 2023, men skulle det vara så att något av det man planerar trillar över till
2023 kan man ju diskutera det. Fokus behöver dock vara i höst.

Ellen Isaksson
Samordnare social hållbarhet

 

Inbjudan till alla föreningar – Var med i Motionslandslaget

Se under Korpen nedan vad du ska göra för att få en landslagströja, men snabba på – det är bara de 1 000 första som får en  tröja. I landslagströjan, eller utan den, är alla välkomna att komma till Centrala Idrottsplatsen i Lund den 26 juni kl 13.00 för att delta i en löprunda i eget tempo och hur många varv man vill. Omklädningsrummen är öppna kl 12.30-14.30.

De som vill kan bli medlemmar i den nystartade Föreningen för Idrott hela Livet (alla åldrar är välkomna) och fortsätta med aktiviteter som löpning i olika tempon, stavgång och gåfotboll. Vill du bli medlem och eller vara ledare – anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Mycket välkommen den 26 juni och ta gärna med dig kompisar!

Erwin Apitzsch

Gå med i motionslandslaget – Till kampanjsidan 

 

Region Skåne – Hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga (Lund 9 juni 2022)

Syfte

 • Stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande
  och sociala aktiviteter
 • Etablera sunda vanor avseende fysisk aktivitet
 • Etablera sociala mötesplatser med inriktning på fysisk rörelse
 • Etablera aktivitetsgrupper med gott ledarskap och social gemenskap

Lunds kommun avser att tillsammans med bl a PIL ansöka om projektmedel enligt nedan. När vi har
fått besked om storleken på vårt bidrag kommer vi att be de föreningar som vill medverka att
inkomma med sina ansökningar med preliminär start sen sommar/höst. I nuläget behöver föreningen
alltså tänka igenom om man vill ansöka om bidrag så att vi kan skicka in en anmälan så fort som
möjligt efter beskedet om storleken på beloppet. Kriterierna listade nedan kan man ta som utgångspunkt för att planera sin verksamhet.

Stöd till kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet

Här de kriterier som just nu finns för Lov i Lund-stödet. Se alltså nedan bara som ett exempel!

Villkor

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i Lunds kommun, främst 6–18 år
 • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
 • Aktiviteterna ska stimulera barns deltagande oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Aktiviteterna ska främja inkludering och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Aktiviteterna ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet
 • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet, 10 juni – 14 augusti
 • Aktiviteterna ska anpassas till eventuella rådande restriktioner med anledning av coronapandemin
 • Den sökande står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
 • Aktiviteterna är inte LOK-stödsberättigade
 • Aktiviteten måste publiceras i kommunens evenemangskalender senast 20 maj.
 • Redovisning av aktiviteten måste skickas in senast 22 augusti.

Vi bedömer ansökningarna utifrån geografisk spridning, typ av aktivitet, vilken åldersgrupp aktiviteten riktar sig till och hur tillgänglig aktiviteten är. Vi ser gärna aktiviteter som tar hänsyn till funktionsvariation och socioekonomisk utsatthet. Detta för att skapa ett så brett utbud som möjligt under hela lovet.

Marknadsföring

Om ni blir beviljade stöd, vill vi veta hur ni tänker marknadsföra er aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer bland annat att marknadsföra aktiviteterna genom den kommunala evenemangskalendern.

Stöd  –  Stödet baseras på följande underlag:

 • Material (nödvändigt för aktiviteten)
 • Aktivitetsledare
 • Mat (för längre aktiviteter)
 • Resekostnader (om det är en utflykt och deltagarna ska resa)
 • Övrigt

Stöd beviljas inte för sådant som:

 • Gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
 • Syftar till välgörande ändamål
 • Anordnas av kommunala verksamheter
 • Använder bidraget till investeringar i utrustning

 

 

Stöd att söka för fysisk aktivitet för nyanlända och asylsökande barn och unga

PIL har erhållit 50 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga för verksamhet under hösten 2022.

Vad stödet kan gå till är brett men fokus ska vara på fysisk aktivitet och vara kostnadsfritt för deltagarna.

Har ni en tanke, idé eller frågor kontakta Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se), som också tar emot ansökningar.

 

 

Inbjudan till alla föreningar – Var med i Motionslandslaget

Se under Korpen nedan vad du ska göra för att få en landslagströja, men snabba på – det är bara de 1 000 första som får en  tröja. I landslagströjan, eller utan den, är alla välkomna att komma till Centrala Idrottsplatsen i Lund den 26 juni kl 13.00 för att delta i en löprunda i eget tempo och hur många varv man vill. Omklädningsrummen är öppna kl 12.30-14.30.

De som vill kan bli medlemmar i den nystartade Föreningen för Idrott hela Livet (alla åldrar är välkomna) och fortsätta med aktiviteter som löpning i olika tempon, stavgång och gåfotboll. Vill du bli medlem och eller vara ledare – anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Mycket välkommen den 26 juni och ta gärna med dig kompisar!

Erwin Apitzsch

Gå med i motionslandslaget – Till kampanjsidan 

 

Region Skåne – Hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga (Lund 9 juni 2022)

Syfte

 • Stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande
  och sociala aktiviteter
 • Etablera sunda vanor avseende fysisk aktivitet
 • Etablera sociala mötesplatser med inriktning på fysisk rörelse
 • Etablera aktivitetsgrupper med gott ledarskap och social gemenskap

Lunds kommun avser att tillsammans med bl a PIL ansöka om projektmedel enligt nedan. När vi har
fått besked om storleken på vårt bidrag kommer vi att be de föreningar som vill medverka att
inkomma med sina ansökningar med preliminär start sen sommar/höst. I nuläget behöver föreningen
alltså tänka igenom om man vill ansöka om bidrag så att vi kan skicka in en anmälan så fort som
möjligt efter beskedet om storleken på beloppet. Kriterierna listade nedan kan man ta som utgångspunkt för att planera sin verksamhet.

Stöd till kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet

Här de kriterier som just nu finns för Lov i Lund-stödet. Se alltså nedan bara som ett exempel!

Villkor

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i Lunds kommun, främst 6–18 år
 • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
 • Aktiviteterna ska stimulera barns deltagande oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Aktiviteterna ska främja inkludering och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Aktiviteterna ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet
 • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet, 10 juni – 14 augusti
 • Aktiviteterna ska anpassas till eventuella rådande restriktioner med anledning av coronapandemin
 • Den sökande står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
 • Aktiviteterna är inte LOK-stödsberättigade
 • Aktiviteten måste publiceras i kommunens evenemangskalender senast 20 maj.
 • Redovisning av aktiviteten måste skickas in senast 22 augusti.

Vi bedömer ansökningarna utifrån geografisk spridning, typ av aktivitet, vilken åldersgrupp aktiviteten riktar sig till och hur tillgänglig aktiviteten är. Vi ser gärna aktiviteter som tar hänsyn till funktionsvariation och socioekonomisk utsatthet. Detta för att skapa ett så brett utbud som möjligt under hela lovet.

Marknadsföring

Om ni blir beviljade stöd, vill vi veta hur ni tänker marknadsföra er aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer bland annat att marknadsföra aktiviteterna genom den kommunala evenemangskalendern.

Stöd  –  Stödet baseras på följande underlag:

 • Material (nödvändigt för aktiviteten)
 • Aktivitetsledare
 • Mat (för längre aktiviteter)
 • Resekostnader (om det är en utflykt och deltagarna ska resa)
 • Övrigt

Stöd beviljas inte för sådant som:

 • Gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
 • Syftar till välgörande ändamål
 • Anordnas av kommunala verksamheter
 • Använder bidraget till investeringar i utrustning

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats