Aktuellt

Stöd att söka för fysisk aktivitet för nyanlända och asylsökande barn och unga

PIL har erhållit 50 000 kr för hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga för verksamhet under hösten 2022.

Vad stödet kan gå till är brett men fokus ska vara på fysisk aktivitet och vara kostnadsfritt för deltagarna.

Har ni en tanke, idé eller frågor kontakta Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se), som också tar emot ansökningar.

 

 

Inbjudan till alla föreningar – Var med i Motionslandslaget

Se under Korpen nedan vad du ska göra för att få en landslagströja, men snabba på – det är bara de 1 000 första som får en  tröja. I landslagströjan, eller utan den, är alla välkomna att komma till Centrala Idrottsplatsen i Lund den 26 juni kl 13.00 för att delta i en löprunda i eget tempo och hur många varv man vill. Omklädningsrummen är öppna kl 12.30-14.30.

De som vill kan bli medlemmar i den nystartade Föreningen för Idrott hela Livet (alla åldrar är välkomna) och fortsätta med aktiviteter som löpning i olika tempon, stavgång och gåfotboll. Vill du bli medlem och eller vara ledare – anmäl ditt intresse genom att skicka ett mejl till erwin.apitzsch@psy.lu.se.

Mycket välkommen den 26 juni och ta gärna med dig kompisar!

Erwin Apitzsch

Gå med i motionslandslaget – Till kampanjsidan 

 

Region Skåne – Hälsofrämjande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barn och unga (Lund 9 juni 2022)

Syfte

 • Stödja nyanlända och asylsökande barn och ungas möjlighet till delaktighet i hälsofrämjande
  och sociala aktiviteter
 • Etablera sunda vanor avseende fysisk aktivitet
 • Etablera sociala mötesplatser med inriktning på fysisk rörelse
 • Etablera aktivitetsgrupper med gott ledarskap och social gemenskap

Lunds kommun avser att tillsammans med bl a PIL ansöka om projektmedel enligt nedan. När vi har
fått besked om storleken på vårt bidrag kommer vi att be de föreningar som vill medverka att
inkomma med sina ansökningar med preliminär start sen sommar/höst. I nuläget behöver föreningen
alltså tänka igenom om man vill ansöka om bidrag så att vi kan skicka in en anmälan så fort som
möjligt efter beskedet om storleken på beloppet. Kriterierna listade nedan kan man ta som utgångspunkt för att planera sin verksamhet.

Stöd till kostnadsfria aktiviteter under sommarlovet

Här de kriterier som just nu finns för Lov i Lund-stödet. Se alltså nedan bara som ett exempel!

Villkor

 • Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till barn och unga i Lunds kommun, främst 6–18 år
 • Aktiviteterna ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
 • Aktiviteterna ska stimulera barns deltagande oavsett kön eller könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Aktiviteterna ska främja inkludering och skapa kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund
 • Aktiviteterna ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet
 • Aktiviteterna ska genomföras under sommarlovet, 10 juni – 14 augusti
 • Aktiviteterna ska anpassas till eventuella rådande restriktioner med anledning av coronapandemin
 • Den sökande står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
 • Aktiviteterna är inte LOK-stödsberättigade
 • Aktiviteten måste publiceras i kommunens evenemangskalender senast 20 maj.
 • Redovisning av aktiviteten måste skickas in senast 22 augusti.

Vi bedömer ansökningarna utifrån geografisk spridning, typ av aktivitet, vilken åldersgrupp aktiviteten riktar sig till och hur tillgänglig aktiviteten är. Vi ser gärna aktiviteter som tar hänsyn till funktionsvariation och socioekonomisk utsatthet. Detta för att skapa ett så brett utbud som möjligt under hela lovet.

Marknadsföring

Om ni blir beviljade stöd, vill vi veta hur ni tänker marknadsföra er aktivitet. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer bland annat att marknadsföra aktiviteterna genom den kommunala evenemangskalendern.

Stöd  –  Stödet baseras på följande underlag:

 • Material (nödvändigt för aktiviteten)
 • Aktivitetsledare
 • Mat (för längre aktiviteter)
 • Resekostnader (om det är en utflykt och deltagarna ska resa)
 • Övrigt

Stöd beviljas inte för sådant som:

 • Gynnar enskilda personers ekonomiska intressen
 • Syftar till välgörande ändamål
 • Anordnas av kommunala verksamheter
 • Använder bidraget till investeringar i utrustning

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats