Aktuellt

Möte med Kultur & Fritidsförvaltningen / Idrott & Fritid

Den 14 april 2021 så hade styrelsen i PIL ett avstämningsmöte med Kultur- & Fritidsförvaltningen/Idrott & Fritid i aktuella frågor. Idrotts- och fritidschefen Jari Kajanne hälsade oss mycket välkomna till dagens möte och efter en kort presentation så tog vi oss an dagens agenda.

Fördjupning av översiktsplanen för Källby – Aktivitetsstråket
Översiktsplanering pågår kring det så kallade Gröna Stråket –  Källby Klostergården där ett antal projekt diskuteras. 
Charlotte Hägg Reader från Stadsingenjörskontoret redovisade aktuella ’planer’.

Plan för eftersatt underhåll
Investeringar och underhåll i anläggningar för 2021 med utblick mot 2024 redovisades.
Planen för 2021 har fastställts av nämnden och budgetplaneringen för 2022 pågår. Det särskilda bidrag med 17 miljoner för eftersatt underhåll under 2021 får i nuläget ses som en engångsinsats. PILs enkät till medlemmarna rörande idrottsanläggningarnas status som gjorde hösten 2020 har beaktats i denna plan.

Idrottsprogram för Lunds kommun
Inriktning och planering av det idrottspolitiska programmet redovisades av Christian Håkansson.

Taxor och hyror
När det gäller taxor och hyror för föreningar så har förslaget om att kvitta hyresfakturor mot bidrag avslagits. Det är två separata system och det går inte att synka dessa för nettofakturering. Nämnden har inte gett något uppdrag om att gå vidare för att titta på alternativet med så kallad nolltaxa.

Idrottandet efter pandemin
Diskuterades också hur vi tillsammans kan verka för att få igång idrotten i dyningarna efter pandemin. Samverkan med skola/skolidrott var ett förslag som nämndes.

Nästa möte mellan Kultur- & Fritidsförvaltningen/Idrott & Fritid och PIL är planerat till 3 juni.


Årsmötet i PIL 2021

Torsdagen den 25 mars höll PIL sitt årsmöte, det 33:de i ordningen.
Traditionellt så brukar årsmötet föregås av en ärtsoppsbuffé med pannkakor och tillbehör samt en gästföreläsare. Av kända skäl så har årsmötena de senaste två åren fått hållas i form av digitala möten.

På årsmötet så deltog 21 personer, representerande 20 föreningar. Under året 2020 har PIL haft 47 medlemsföreningar.

Till Ordförande för en tid av ett år valdes Bertil Månsson. Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Christer Ljungquist, Erwin Apitzsch och Magnus Feldt.  Till suppleant för en tid av två år valdes Anders Janson. Samtliga val var enhälliga.

I styrelsen, valda sedan tidigare för ytterligare ett år ingår Marianne Lager, Björn-Anders Larsson och Johan Östlund samt Anders Nåfält, suppleant.

Valberedningens ordförande Lars-Erik Hultgren framförde också sitt stora tack till styrelsen i PIL för ett väl utfört arbete för att tillvarata och bevaka Idrottens frågor i Lunds kommun.

Till Valberedning för kommande år valdes Lars-Erik Hultgren till ordförande och till ledamöter valdes Adam Ledwon och Patrik Svensson. Till Revisorer för kommande år valdes Mats A Andersson och Hasse Rasmusson samt som suppleant Bo-Inge Eriksson.

Under punkten övrigt, så väcktes frågan om de ”visioner” om ”Arenastaden” och ”Ett Nationellt Centrum för Idrott” som är tänkta att inrymmas i det så kallade Gröna Stråket på Källby/Klostergården som också inrymmer Klostergårdens IP med en stadion och tillhörande planer för fotboll. Här kom också frågan upp om Centrala IP/Bollhusets framtid samt de idrottshallar som efterfrågas av Hedda Andersson gymnasiet.

Sammanfattningsvis så efterlystes en betydligt bättre politisk samordning och information och att idrottens företrädare inkluderas med dialog och påverkansmöjligheter i detta omfattande framtidsprojekt som också bör innehålla planerna för Bollhuset/Centrala IP samt Högevall/Idrottshallen.

Adam Ledwon, representerande Lunds Tyngdlyftningsklubb, tog upp en fråga rörande tillgängligheten till deras träningslokal på Bollhuset, som p g a Covid-19 tills vidare, efter politiskt beslut, är stängd för all verksamhet, annat än för ungdomar födda 2002 och senare. Samtidigt tillåts, exempelvis, Actic Gym, som hyr sina lokaler på Högevall av Lunds kommun att hålla öppet för sina träningar utan motsvarande åldersrestriktioner. Inte helt logiskt precis.

 

Lunds Överenskommelse med idéburen sektor

Syftet med överenskommelsen är att stärka förutsättningarna för samverkan mellan Lunds kommun och idéburen sektor i Lund. Överenskommelsen ska leda till att parterna får ökad kunskap om varandras roller, förutsättningar och möjligheter för att på så sätt stimulera till ett positivt, nyfiket och öppet samarbetsklimat och ett gemensamt hållbart utvecklingsarbete. Lunds kommun vill uppmärksamma och synliggöra idéburen sektors viktiga roll som opinionsbildare och röstbärare, samt stärka idéburen sektors roll som aktör i samhällsutvecklingen.

Lokala överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor undertecknades i Rådhuset, Stortorget 7, torsdagen den 25 april kl 14.30. Från vänster, Bertil Månsson – ordförande PIL, Mats Helmfrid (M) – kommunfullmäktiges ordförande, och Kerstin Karlsson – ordförande LIPS.
Lokala överenskommelsen mellan Lunds kommun och idéburen sektor undertecknades i Rådhuset, Stortorget 7, torsdagen den 25 april kl 14.30. Från vänster, Bertil Månsson – ordförande PIL, Mats Helmfrid (M) – kommunfullmäktiges ordförande, och Kerstin Karlsson – ordförande LIPS.

Initiativet till att arbeta fram en lokal överenskommelse kom från PIL (Paraplyorganisationen för Idrottsföreningar i Lunds kommun) och LIPS (Lunds Ideella föreningars Paraplyorganisation med Socialt arbete). Överenskommelsen har arbetats fram i olika grupper med representanter från kommunen och idéburen sektor.

Alla föreningar och organisationer i Lund kan löpande ansluta sig genom att skicka in ett styrelseprotokoll med beslut om att föreningen/organisationen vill ansluta sig. Förutsättningen är att föreningen utgår från en demokratisk värdegrund, att alla människor har ett lika värde och att föreningen gynnar samhälls- och medlemsintresset. Skicka styrelseprotokollet till kommunkontoret@lund.se, ange Lunds Överenskommelse i rubrikraden.

 

Scandic Sportkort

Till er som är ledare till något lag – skaffa Scandic Sportkort – och bo och ät billigare när ni är ute och resor med ert lag. Gå in på Scandics hemsida och beställ ett kort till ditt lag.

Ni vet väl att era besökande lag kan på Scandic Star Hotel bo och äta till bra priser. Exempel: Fyrbäddsrum inkl.fr ukostbuffé 1000 kr. Använd kod D 632655866.

Serveringstillstånd

PIL:s medlmsföreningar – glöm inte att nyttja PIL:s serveringstillstånd i idrottshallen/Högevall.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats