Aktuellt

Med anledning av kriget i Ukraina och ökat mottagande till Lund 

Samverkan mellan Lunds kommun och civilsamhälle

En nära dialog pågår mellan Lunds kommun och civilsamhället. En samverkansgrupp finns med representanter från LIPS, PIL, studieförbunden, scoutrörelsen och Svenska kyrkan/Lunds kristna råd. Bland annat samordnas planeringen av verksamheten i mötesplatsen via den. Vill er förening på något sätt engagera sig (utöver det som nämns nedan) så kontakta er representant i samverkansgruppen (Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se)).

Barn som vill fortsätta med sina fritidsaktiviteter

I takt med att människor börja komma tillrätta i Lund ökar antalet frågor från framför allt barn som vill fortsätta med sina olika fritidsaktiviteter – allt från dans till boxning. De ekonomiska förutsättningarna för dessa familjer är mycket begränsade och även om de tänker stanna här ett tag så kan detta förändras med kort varsel.

Har ni inom er förening möjlighet att ta emot nya deltagare med kort varsel och har förutsättningar att låta dem delta kostnadsfritt tar vi gärna emot den informationen för att sprida vidare till dem vi möter, bland annat via den mötesplats som öppnats i centrala Lund. Kontakta då Erwin Apitzsch (erwin.apitzsch@psy.lu.se) eller Ellen Isaksson (ellen.isaksson@lund.se).

Tillfälligt stöd om 100 000kr med anledning av kriget i Ukraina

Inom kort kommer ett tillfälligt stöd läggas upp på https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/ för de föreningar (med säte och verksamhet i Lunds kommun) som vill utöka sin verksamhet för att inkludera de flyktingar som kommit på grund av kriget i Ukraina och behöver extra resurser för att möjliggöra detta. Samtliga kriterier för att kunna söka kommer att finnas på hemsidan, ett avgörande är dock att kännedom om målgruppens reella behov finns, antingen via direktkontakt med målgruppen eller i samverkan med en annan aktör som har det. Stödet avser att täcka de behov vi ser just nu, primärt under våren.

Utifrån hur läget utvecklar sig hoppas vi att mer resurser mer långsiktigt kan tillföras, men inga sådana beslut finns i dagsläget.

Uppdaterad information 4 april 2022 https://lund.se/nyheter/nyheter/2022-04-04-uppdatering-lund-och-ukrainasituationen

Information uppdateras kontinuerligt på Lunds kommuns hemsida och nås via https://lund.se/kommun-och-politik/samhallsskydd-och-beredskap/med-anledning-av-situationen-i-ukraina

 

Med vänliga hälsningar,

Ellen Isaksson
Samordnare social hållbarhet

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

En till WordPress-webbplats