Skrivelse oktober 2016

Lund 2016-10-17

Till

Kommunstyrelsen i Lunds kommun

Kultur & fritidsnämnden i Lunds kommun

cc / Görel Svahn, Sydsvenskan Lund

Kommentarer till Kultur & Fritidsnämndens sammanträdeshandlingar 2016-10-20
Besparingsförslag idrott

PIL har tagit del av besparingsförslag som förvaltningen föreslår nämnden att besluta om vid sitt sammanträde den 20/10-2016.

Förvaltningsdirektören inleder sina kommentarer med att när det gäller stabspersonal så finns inga möjligheter att inskränka i den verksamheten.

Utifrån ett PIL-perspektiv ser vi tvärtom på ett sådant resonemang, då vi inte kan se att det överhäng som en förvaltningsdirektör med tillhörande stab bidrar med är annat än en ökad byråkrati i organisationen då det samtidigt finns en Kulturchef respektive Idrotts- Fritidschef som tillsammans har ett samlat grepp över hela nämndens verksamhet. Här finns således, dels stora besparingar att göra, dels skulle det öka effektiviteten i byråkratin.

Därutöver skulle det gå att minska antalet konsultuppdrag väsentligt. Förvaltningen har ett antal utvecklingsstrateger samtidigt som vi ser att ett stort antal utredningar läggs på konsultbasis. Ett sådant uppdrag var en översyn av lokalutnyttjande, med bland annat ett fördelningsperspektiv män/kvinnor. Vi har tagit del av utredningen men ser inga åtgärder till följd av den när fördelningar av tider i hallar och på anläggningar nu görs inför kommande period.

Så PIL föreslår som alternativ besparing:

  • Det byråkratiska överhänget – slopas – besparing ca 3,0 miljoner kronor
  • Låt huvuddelen av alla analyser i verksamheten utföras av utvecklingsstrategerna. Besparingspotential ca 1, 0 miljoner kronor.
Två av besparingsförslagen ställer PIL sig däremot helt avvisande till!
  • Nedläggningen av Hardeberga IP

I Sydsvenskan möttes föreningsmedlemmarna av att nu skall idrottsplatsen Hardeberga läggas ner och verksamheten flyttas till Genarp.

Ingen på förvaltningen har haft några som helst samtal eller diskussioner med ledningen för Hardeberga BK eller andra föreningar som nyttjar idrottsplatsen.

  • Inskränkningar i nyttjande av Högevallsbadet

Lunds kommun har en fantastiskt fin badanläggning, Högevallsbadet, med en investeringskostnad som nästan var dubbelt upp jämfört med kalkylen. Men nu står anläggningen där och naturligtvis skall den då hållas tillgänglig för föreningar och allmänhet i så hög grad som möjligt. I stället föreslår Idrottschefen stora inskränkningar i verksamheten. Badet får således stå där och ståta med sina höga kapitalkostnader, samtidigt som det föreslås kraftiga inskränkningar i verksamheten som ger blygsam besparing i förhållande till kapitalkostnaden. Kunde vara intressant att höra hur förvaltningen tänker. Tyvärr har föreningarna inte fått vara med och resonera kring detta. Då hade det kanske kommit mera konstruktiva förslag på hur besparingar i denna verksamhet kunnat uppnås utan att inskränka i tillgängligheten.

PIL efterlyser att kontakter tas med föreningslivet innan förslag som drabbar verksamheten läggs fram. Eller måste vi framöver vänta oss att mötas av besparingar i föreningslivets verksamheter som obehagliga överraskningar?

Styrelsen för PIL,

Bertil Månsson

Alessia Bommarco

Marianne Lager

Erwin Apitzsch

Christer Ljungquist

Björn-Anders Larsson

Magnus Feldt

Johan Östlund

 

En till WordPress-webbplats