Alla inlägg av Magnus Feldt

Erbjudande om mental träning

I dessa coronatider med uppskjutna och inställda idrottstävlingar kan det frigöra tid för att förbättra den idrottspsykologiska förmågan – bättre självförtroende, bättre koncentrationsförmåga, ökad motivation, fokus på rätt saker och minskad nervositet.

PIL i samverkan med PsykologiKonsult EA erbjuder, genom leg psykolog Erwin Apitzsch och psykologkandidat Hanna Carlgren, individuella konsultationer till kraftigt reducerad kostnad för PILs medlemsföreningar.

Vi gör ett skräddarsytt Mentalt träningsprogram baserat på en kartläggning (intervju och frågeformulär) av idrottarens unika behov i form av en idrottspsykologisk profil under 5 individuella konsultationstillfällen à 45 min på Ideon i Lund. Mellan träffarna får idrottaren träna mentalt cirka 20-30 minuter per dag. Träffarna (förutom den första) kan ske digitalt om så önskas.

Vid bindande anmälan (ange kod PIL/EA) till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 30 april gäller följande pris: Individuell konsultation vid fem tillfällen 1 250 kr + moms.

Årsmötet i PIL ställs in!

Årsmötet i PIL som skulle hållas torsdagen den 19 mars har ställts in för att att minska risken för smittspridning av coronaviruset.
Nuvarande styrelse, vald i mars 2019, fungerar som styrelse fram till nästa årsmöte. Anders Nåfält, ordförande IBK Lund, ingår numera som adjungerad i styrelsearbetet.
Styrelsen i PIL ber att få återkomma med information så fort det är möjligt att hålla årsmötet.

Kallelse till PIL:s årsmöte 2020

Torsdagen den 19 mars 2020 kl 18.30 på Scandic Star Lund

Dagordning:

  • 18.30 Ärtsoppa med pannkaka, sylt, vispgrädde, dricka, kaffe med kaka.
  • 19.10 Årsmötesförhandlingar.

Vi önskar en anmälan om deltagande senast måndagen 16 mars för
mängden i soppgrytan.

Anmälan till:

  • Christer Ljungquist, christer.ljungquist@telia.com, 0702-267599 eller
  • Bertil Månsson, borre45@gmail.com, 0722-283869
Välkommen!

Med vänlig idrottshälsning PIL:s styrelse

 

Temakväll #SCHYSSTIDROTT – torsdagen 6 februari

Idrott, Funkis och Inkludering

Välkommen till en temakväll med fokus på normer och föreställningar kring kroppar och funktion. Kvällens föreläsare kommer att beröra frågor kring tillgänglighet, bemötande samt vad dessa normer innebär för individuella idrottsutövare, idrottsföreningar och beslutsfattare? Temakväll #SCHYSSTIDROTT  är ett samarbete mellan RF-SISU Skåne, Kvinnojouren Lund, PIL i Lund och Lunds kommun.

Föreläsare:

  • Henrik Andersson – Vice ordförande DHR Helsingborg, tidigare drivit handikappföreningen Glimten, som nu ligger under DHR-Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
  • Anki Celander – ordförande i HIL-Helsinborgskooperativet Independent Living, samt Ombudsman för FUB-För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
  • Josefine Thorén – projektledare för projektet Fungera Mera

Kontaktperson: Marina Karlsson, Marina.karlsson@rfsisu.se alt tel. 010-4765730

Datum: 6 februari 2020
Tid: 18.00 – 20.30
Fika: Det bjuds på fika
Plats: Sparbanken Skåne Arena, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: öppet för alla
Kostnad: temakvällen är kostnadsfri
Anmälan senast 3 februari (klicka här för anmälan)

Temakväll #SCHYSSTIDROTT

Temakväll torsdagen 5 december 2019  med HBTQ-perspektiv

Skåneidrotten i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund samt Lunds kommun bjuder in till en temakväll med HBTQ-perspektiv. Kvällen inleds med föreställningen ’FOTBOLLSBÖGEN’ av och med Johan Svedberg, och avslutas med samtal kring idrottsrörelsens ansvar och möjligheter att verka för inkludering av HBTQ-personer.

FOTBOLLSBÖGEN handlar om Johan, som är homosexuell. Han kom ut för fyra år sen. För sig själv. Men i dag är dagen med stort D, dagen då han ska berätta för sin bästa polare i fotbollslaget, Micke. Fotbollsbögen är en klassrumsmonolog av och med skådespelaren Mårten Svedberg, för ungdomar i gymnasieåldern, för vuxna och för idrottsklubbar, föreningar m.fl. Pjäsen tar upp ämnen som homofobi machokultur, grupptryck och utanförskap men skildrar även vänskap och kärlek. Mårten använder sig av egna erfarenheter från idrottsvärlden, där den som är annorlunda lätt blir utsatt för mobbning och kränkningar.

Datum: 5 december 2019
Tid: 18.00-20.00
Mingel/Fika: 18.00-18.15
Plats: Sparbanken Skåne Arena, lokal Kraftringen, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: öppet för alla
Kostnad: temakvällen är kostnadsfri
Anmälan senast 1/12 via idrottonline (klicka här för anmälan)
Frågor: marina.karlsson@skaneidrotten.se

Välkomna till Fritidsbanken Lund!

På Fritidsbanken Lund på Bankgatan 4 kan du låna sport- och friluftsartiklar helt gratis i 14 dagar. Tanken är att man enkelt ska kunna prova på olika aktiviteter utan att det kostar något och att outnyttjad utrustning kommer till användning. Genom att ta tillvara på och låna ut utrustning bidrar Fritidsbanken till fler spontanidrottsaktiviteter, ökad folkhälsa, ett allmänt välbefinnande och bidrar till ett hållbart samhälle genom ett smart återbruk. Det är också ett sätt att testa olika idrotter innan man hittar sin favoritsysselsättning.

Fritidsbanken

Har du prylar som inte längre används tar Fritidsbanken tacksamt emot dem.

Mer info hittar du på https://www.fritidsbanken.se/fritidsbank/lund/

Fritidsbanken Lund

Exklusiv information speciellt för PILs medlemmar

Lördagen 21 september kl 12.00-13.00 på Bankgatan 4

I samband med Kulturnatten den 21 september är PILs medlemmar välkomna redan kl 12.00 för en exklusiv information om Fritidsbanken. Därefter är det Öppet Hus mellan 13.00 – 20.00.

Tanken med Fritidsbanken på Bankgatan 4 i Lund är att man enkelt ska kunna prova på olika aktiviteter utan att det kostar något och att outnyttjad utrustning kommer till användning. Genom att ta tillvara på och låna ut utrustning bidrar Fritidsbanken till fler spontanidrottsaktiviteter, ökad folkhälsa, ett allmänt välbefinnande och bidrar till ett hållbart samhälle genom ett smart återbruk. Det är också ett sätt att testa olika idrotter innan man hittar sin favoritsysselsättning.

Fritidsbanken fungerar som ett bibliotek för sport- och fritidsprylar, som lånas ut gratis i upp till 14 dagar. I samband med Kulturnatten den 21 september är det Öppet hus på Fritidsbanken på Bankgatan 4 i Lund mellan 13.00 – 20.00. PILs medlemmar är dock välkomna redan kl 12.00 för en exklusiv information.

Program för PILs medlemmar

  • 12.00 Information om Fritidsbankens verksamhet – Sebastian Sjöholm, verksamhetsledare och Ellen Isaksson, koordinator
  • 12.30 Frågestund med kaffe och mingel
  • 13.00 Öppet Hus

Anmälan till erwin.apitzsch@psy.lu.se senast den 19 september.

Avgift: Kostnadsfritt för PILs medlemmar.

Guldpilen delades ut på årsmötet i PIL

Mattias Nilsson, Lunds BK
Mattias Nilsson, Lunds BK

Mattias Nilsson från Lunds BK tilldelades årets Guldpil för hans arbete och engagemang med Lunds BKs 7-manna kickoff i fotboll för pojkar och flickor.  Detta mycket uppskattade evenemang i Lund samlar cirka 275 lag från södra Sverige och Danmark. En nyhet är att det från och med detta året också utgår ett stipendium på 5.000 kr till den person som tilldelas Guldpilen.

Ett 25-tal personer hade mött upp till PIL:s årsmöte på Scandic Star i Lund. Traditionsenligt så inleddes mötet med ärtsoppa och pannkakor. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Gunnar Brådvik deltog som gäst och berättade övergripande om hur det nya styret i Lund, ”Kvintetten”, ser på idrottens frågor. Ett konkret besked var att allt eftersatt underhåll på många av våra anläggningar nu kommer att prioriteras för att sättas i ett fullt dugligt skick.

Mer om årsmötet i PIL.

Temakväll – Idrottens (dolda) utmaningar

Temakväll torsdagen 4 april 2019 – #SCHYSSTIDROTT

Skåneidrotten i samverkan med Kvinnojouren Lund, PIL i Lund samt Lunds kommun presenterar tre temakvällar med fokus på en inkluderande och jämställd idrott för alla.

#Schysstidrotts tredje temakväll kommer att handla om ”Idrottens (dolda) utmaningar.” När det som inte får hända ändå händer. Kvällen kommer att handla om kränkningar, sexuella övergrepp och
grooming inom idrotten. Till den 4 april har vi två föreläsare som båda bär på egna erfarenheter, Ida Marko Varga och Lasse Westholm.

Datum: 4 april 2019
Tid: 18.00 – 20.30
Mingel/fika: 18.00 – 18.15
Plats: Sparbanken Skåne Arena, lokal Kraftringen, Stattenavägen 25, 222 28 Lund
Målgrupp: Öppet för alla
Kostnad: Alla temakvällar är kostnadsfria
Anmälan senast: 1 april via idrottonline (Klicka här för anmälan)
Frågor: marie.hilmersson@skaneidrotten.se